Miłośnicy jazdy konnej mogą poszerzać swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie odznak. Jednym z najcenniejszych wyróżnień w tej dyscyplinie sportowej jest Złota Odznaka Jeździecka. Zdobycie prestiżowej odznaki otwiera przed zdolnymi jeźdźcami drzwi do ukończenia kursu i otrzymania uprawnień Instruktora Sportu PZJ. Kto może przystąpić do egzaminu na Złotą Odznakę Jeździecką? Jak wygląda egzamin? Sprawdź!

Złota Oznaka Jeździecka – jakie warunki musisz spełnić?

O Złotą Odznakę Jeździecką mogą ubiegać się osoby, które zdobyły Srebrną Odznakę oraz ukończyły 12 lat (według rocznika urodzenia). Co ważne, między egzaminem na SOJ a ZOJ musi minąć minimum 12 miesięcy. Warto mieć świadomość, że egzaminy organizowane są jedynie w niewielkiej części ośrodków i odbywają się stosunkowo rzadko.

Złota Odznaka Jeździecka przyznawana jest po pozytywnie zdanym egzaminie składającym się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Grupa osób podchodzących do egzaminu może składać się z maksymalnie 25 osób.

Część teoretyczna

Komisja zadaje osobie przystępującej do egzaminu minimum trzy pytania. Zakres pytań obejmuje zagadnienia z brązowej i srebrnej odznaki rozszerzone o teorię sportu i historię jeździectwa (według książki Akademia Jeździecka).

Część praktyczna

Kolejny poziom składa się z trzech etapów:

  • opieki stajennej;
  • próby ujeżdżeniowej;
  • próby skokowej.

Podczas części praktycznej wymagane jest użycie wędzidła pojedynczo lub podwójnie łamanego. Egzaminowana osoba może używać ochraniaczy (jedynie podczas próby skokowej), ostróg i bata. Z kolei używanie wodzy pomocniczych jest kategorycznie zabronione przez regulamin. Wynik praktycznej części jest pozytywny, jeśli  za każdy przejazd uzyskamy ocenę przynajmniej 5/10.

 

 

Comments are closed.