Zanim się obejrzymy, nasze dzieci wrócą do szkolnych ławek. Wrzesień jest dla rodziców intensywnym czasem wzmożonych wydatków. Podczas pierwszej wywiadówki nauczyciel zachęca rodziców do dołączenia do zbiorowego ubezpieczenia  szkolnego. Czy kupno takiej polisy jest obowiązkowe? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne: dobrowolna decyzja rodzica

Ubezpieczenie szkolne, czyli polisa NNW stworzona z myślą o dzieciach i studentach, jest dobrowolna. Wyjątkiem od tej reguły są wycieczki szkolne – każda osoba opuszczająca placówkę pod opieką nauczyciela musi być objęta ochroną. Co ważne, oferta przygotowana z myślą o szkołach często jest mocno okrojona i zapewnia jedynie podstawowe zabezpieczenie. Z tego powodu znaczna część przezornych rodziców decyduje się na poszukanie najlepszej oferty we własnym zakresie.

Czy warto?

Pamiętaj o tym, że składki za szkolną polisę NNW są niskie, a korzyści, jakie płyną z ochrony – nieocenione. Czasami zrządzenie losu, chwila nieuwagi albo nieostrożność innej osoby mogą zmienić życie Twojej rodziny o 180 stopni. Dzięki środkom uzyskanym z polisy, możliwe jest zredukowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń. NNW szkolne kompleksowo chroni dziecko lub dorosłego studenta przed konsekwencjami wypadków (również komunikacyjnych), następstwami uszkodzenia ciała, śmierci lub choroby.  Zanim podpiszesz konkretną umowę, dokładnie sprawdź zakres i warunki ubezpieczenia – najważniejszą część dokumentu. Firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw zmieniającym się problemom, uwzględniając w polisach ochronę przed stalkingiem, przemocą w sieci czy utratą dostępu do poczty elektronicznej. Umowa standardowo podpisywana jest na rok i obowiązuje przez 12 miesięcy.

 

 

Comments are closed.