Na komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się na danych odcinkach ma wpływ wiele elementów: stan nawierzchni, warunki atmosferyczne, ostrożność kierowców oraz oznakowanie drogi. Znaki oraz urządzenia BRD są niezwykle ważnymi elementami organizującymi ruch. Ich rola jest szczególnie istotna na remontowanych odcinkach i w miejscach, gdzie czasowo zmieniono organizację ruchu. Czym dokładnie są urządzenia BRD? Jak powinny być zamontowane, aby nie stwarzać zagrożenia dla uczestników
ruchu? Sprawdź!

Czym są urządzenia BRD?

Urządzenia BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) to wszystkie narzędzia o charakterze informacyjnym umieszczane na drogach. Stosowane są w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu oraz osób pracujących na drodze i użytkowników terenów przyległych. Do tej grupy zaliczamy między innymi pionowe znaki, progi, pachołki, słupki, lampy drogowe zmierzchowe, fale świetlne, wahadłową sygnalizację świetlną, lustra drogowe, barierki, separatory ruchu.

Wszystkie oznaczenia montowane na drogach muszą spełniać ściśle określone normy. Szczegółowe warunki techniczne oraz zasady ich stosowania sprecyzowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Solidne zabezpieczenie urządzeń BRD

Zgodnie z przepisami, każdy element BRD montowany na jezdni czy w jej pobliżu musi być odpowiednio zamocowany. Do niedawna znaki pionowe i inne urządzenia zabezpieczane były przy pomocy betonowych słupków, worków z piaskiem czy nawet felg. Dzisiaj, ze względu na świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie prowizorycznych zabezpieczeń, stosuje się znacznie bardziej funkcjonalne rozwiązania. Do stabilizowania znaków służą specjalne podstawy drogowe. Nowoczesne modele są stabilne, dobrze przylegają do podłoża, nie niszczeją na skutek urazów mechanicznych i ekspozycji na zmienne warunki pogodowe. Dzięki nim każdy znak jest dobrze widoczny i nie zmienia swojego położenia pod wpływem silnego wiatru. Bazy pod znaki łączone są modułowo. Można tworzyć z nich duże platformy zabezpieczające duże, ciężkie tablice. Do ich montażu nie trzeba używać żadnych narzędzi, a ich transport i składowanie nie przysparzają problemów. Na stronie nicrobase.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.